På svenska

Här beskriver jag i korthet på svenska en del av de utbildningar jag erbjuder.
Tveka inte att kontakta mig om du vill veta mer.


För organisationer och företag
Narrativa utbildningar för att möta era olika behov, alltifrån utvecklande av
identitet och varumärke, on-boarding av ny personal, visionsskapande,
konflikthantering, till att med er personal utarbeta ett starkt strategiskt narrativ
som binder samman gruppen i en gemensam mission.


För skolledare och skolhuvudmän.
Hur man bygger ett starkt narrativ för skolan.
Narrativ som ett verktyg för kollaborativt arbete.
Narrativ för visionsskapande.
Narrativa strategier för att minska gapet i elevers resultat.


The Art of Storytelling
Jag erbjuder tre kurser i berättandets konst: ‘The Art of Storytelling.’
Var och en av dessa kurser sker över sex halvdagar.
Varje organisation eller individ som vill utveckla och förfina sin
kommunikations- och presentationsförmåga, det här är kurserna för er!
Nybörjare:
Grundläggande retoriska grepp.
Hur man memorerar berättelser/presentationer/tal
Grundläggande träning i röstteknik och kroppsspråk
Hur man strukturerar berättelser/presentationer/tal
Intermediate:
Betydelsen av ton, takt och rytm i framförande.
Hur man skapar spänning i berättande och berättelser.
Att väva flera berättelser till en
Att få dina lyssnare att ’på tå’ med alla sinnen
Avancerad:
Forskning och vetenskap om storytelling/berättande
Alternativa tillämpningar
Tystnadens och pauseringens kraft
Berättande och våra sinnen.


Utbildning för Skola och Förskola.
Storytelling/berättande och språkutveckling.
Utbilda lärare i att utveckla storytelling/berättande och språkförmåga med barn
i yngre åldrar genom att använda enkla material (tyg, snören, pärlor, kartong m
m) för att stimulera sinnen och fantasi. Utbildningen tränar lärarna att också
utveckla barnens förmåga att uppfatta sekvens, emotionell intelligens,
jämförande språk och positionsspråk.
För lärare.
En serie av heldagsutbildningar eller två halvdagsutbildningar i följande:

Storytelling/berättande för att främja litteracitet.
Storytelling/berättande för att utveckla empati och uthållighet.
Storytelling/berättande och presentationsförmåga.
Storytelling/berättande och konflikthantering.
Storytelling/berättande och inkludering.
Storytelling/berättande och föräldramedverkan.
Storytelling/berättande som ett verktyg för att lära sig svenska.
Storytelling/berättande för att förstärka ett skolämne.
Storytelling/berättande för att skapa starka lärandeidentiteter hos eleverna.

Narrative
4change

@2016byNarrative4Change. Proudly created with wix.com